REFERENDUM

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke skutečnosti, že nesouhlasíme s výstavbou supermarketu naproti základní škole při Radyňské ulici ve Starém Plzenci, usilujeme o vyhlášení místního referenda. Aby město vyhlásilo referendum je třeba cca 809 podpisů oprávněných voličů s trvalým bydlištěm ve Starém Plzenci. Argumenty zastupitelů hlasujících pro směnu pozemků nám přijdou převážně jako  neuvážené  a neopodstatněné (argumentace typu, že zvýšení dopravní zátěže a vybudování nového vjezdu povede k zvýšení bezpečnosti dopravy, že stávající objekt má být prodán, zdemolován, že zde vznikne autosalon, energetická náročnost budovy nebo srovnávání sortimentu Enapo x Penny). Naopak se domníváme, že pokud si město nechalo zpracovat dokument pro rozvoj města „Vize rozvoje města Starý Plzenec a Sedlec“ mělo by se snažit tento dokument prosazovat. Zvýšení dopravní zátěže v ulici Radyňská a vybudování vjezdu naopak povede k snížení dopravní bezpečnosti a to zejména u chodců (dětí). Výstavbou supermarketu ve středu města navíc dojde k ohrožení existence malých živnostníků, což může mít negativní dopad na vzhled a rozvoj historického centra města. Co by pro město mělo být důležitější? Prospěch soukromého subjektu, nebo vzhled, rozvoj a bezpečnost města, zejména pak dětí?

Trend výstavby supermarketů v Evropě je jasný - výstavba na okraji města, mimo historické centrum. I ve Starém Plzenci by se dle územního plánu dalo najít vhodné místo. Snaha většiny měst je zklidnit a co nejvíce omezit dopravu před všemi typy škol.

Prosíme všechny občany včetně těch, kteří se stavbou souhlasí, aby svými podpisy podpořili vyhlášení místního referenda a umožnili, aby o této důležité otázce rozhodli přímo obyvatelé Starého Plzence a Sedlce.

Ohledně přípravy místního referenda spolupracujeme s právní kanceláří Frank Bold (dříve Ekologický právní servis). 

Místa, kde je možné podepsat podpisové listiny (jsou průběžně doplňována):
u členů přípravného výboru,
prodejna Enapo - Nerudova ulice, 
novinový stánek - Masarykovo náměstí (naproti škole), 
prodejna pekařství - Masarykovo náměstí, 
prodejna řeznictví (Uzeniny ze statku) - ulice Svatopluka Čecha, 
Potraviny HM PLUS - Máchova ulice, 
Veterinární ordinace StarVet - Havlíčkova ulice,

Bowling club - Nerudova ulice, 
potraviny Máchova ulice, 
stavebniny Libušín, 
papírnictví Na Růžku,
textil Mauri,
COOP, 
pekařství v Sedlci

Nové informace budou rychleji zveřejňovány na facebookových stránkách  https://www.facebook.com/referendumstaryplzenec

Podpisové archy k referendu ve formátu PDF je možné stáhnout zde.  

Plakátek podpisového místa je možné stáhnout zde.

Děkujeme za podporu

Za přípravný výbor: Ing. Jan Kotora, Ing. Vít Soušek, Ing. Jiří Šimána