Zkušenosti z jiných měst

Náchod - jak náchodští hasiči úspěšně bojovali proti hypermarketu, který už byl ve fázi územního rozhodnutí. V rámci nového projednání bude stavební úřad muset posoudit a pečlivě odůvodnit, zda je záměr obchodního centra skutečně v souladu s územním plánem, charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot.  Dalším důvodem pro zrušení rozhodnutí byla chybějící hluková studie. Posouzení budoucí hlukové zátěže musí být totiž řešeno již při umístění stavby v území. 

Bor u Tachova -
Podobná situace jako je nyní ve Starém Plzenci nastala v roce 2008 v Boru u Tachova, zastupitelé města tento záměr nepodpořili. Penny pak přišlo s nabídkou změny lokality dále od centra - viz podrobnosti

Jablonné nad Orlicí - facebook místního referenda proti stavbě hypermarketu, dopadli úspěšně

V Plzni se rozhodli úpravy náměstí řešit ve spolupráci s občany - článek o Jiráskově náměstí na Slovanech